Sambruk logotype

 

Sambruks tjänster för IOF (Individ- och familjeomsorg)

 


 

eAnsökan bistånd

En interaktiv e-tjänst finns här för att söka förnyat bistånd/försörjningsstöd inom vissa kommuner.
För att söka kan du logga in i tjänsten och söka elektroniskt. Annars kan du arbeta oinloggad,
mata in uppgifter och skriva ut sedan, som en "intelligent skrivmaskin".
Den som är allmänt intresserad kan också titta runt i tjänsten oinloggad.

Till eAnsökan bistånd (öppnas i eget fönster).


 

Multifråga

Ända sedan våren 2014 visar Multifråga info från FK, CSN, AF, SKV och A-kassorna.
Vi har också börjat använda statens sammansatta bastjänst för anropen, SSBTEK.
Det är även förberett för kommersiella informationstjänster som Infotorg och Populus.
Sedan 2009 har Sambruk försett ett antal deltagande kommuner med denna kommuninterna
applikation som handläggare kan använda för att online hämta myndighetsinfo
om biståndssökande hushåll.

Till demo av Multifråga (öppnas i eget fönster).

Vi har även arkiverat en äldre version du kan titta på, från före SSBTEK och som anropar
alla myndigheterna parallellt (öppnas i eget fönster).


 

Sändningsapplikation till Mina Meddelanden

Sambruk skapade våren 2014 en enkel applikation för att
sända meddelanden till statens säkra brevlådesystem Mina Meddelanden.
Ett powerpoint-bildspel finns som visar info om applikationen, se:
bildspelsfil 0,3MB (öppnas i eget fönster/flik)
Applikationen går att provköra här, inställd i demo-läge:

Till demo av MM Sender (öppnas i eget fönster/flik).


 
 

Sambruk har alltsedan sin start arbetat med projekt inom socialsektorn.
Förutom verksamhetsutveckling har vi forskat kring ämnet tillsammans
med olika forskargrupper. Dessutom har vi skapat vissa konkreta
IT-lösningar, varav några finns tillgängliga på denna webbsida.

Mer information om Föreningen Sambruk som anordnar tjänsten åt
deltagande kommuner finns på www.sambruk.se.

Info om om cookies och PuL (Personuppgiftslagen) finns här (öppnas i eget fönster).