Sambruks logga
Organisation: Kommun B
Inloggad:
 

Hjälpinformation för MM Sender

Staten har skapat Mina Meddelanden för att erhålla en elektronisk utdatakanal till privatpersoner (och även organisationer).

MM Sender är en enkel fristående webbapplikation som kan installeras hos en kommun e.dyl. Tanken är att det kan vara vanligt att man i olika handläggningssammanhang på enklaste sätt vill skicka säker information till mottagare via Mina Meddelanden.

Arbetsgång:

 • I första steget matar man in mottagarens personnummer (eller samordningsnummer) och klickar för att slå upp i det s.k. Förmedlingsadressregistret (FaR) inom Mina Meddelanden. Där står om mottagaren alls har någon brevlåda inom systemet, samt om personen har valt bort mottagning från sändande organisation.
 • Om sändning är möjlig till denne mottagare kan man i nästa steg mata in meddelandeämne och meddelandetext, samt eventuellt peka ut en bilaga. Därefter klickar man för att sända.
 • Diariekrav kan tänkas gälla, precis som i pappersfallet (denna enkla applikation tillför alltså inte automatisering av diarieföring). Om sändningen har gått bra finns det dock sedan möjlighet att visa en sida optimerad för utskrift. På det sättet kan man om så behövs skriva ut meddelandet på papper för användning i ett pappers-diarie, eller skriva till en s.k. pdf-skrivare för att sedan infoga i ett elektroniskt diarie. Eventuell bilaga får dock skrivas ut separat.

 
Användningsområdet för MM Sender är kanske framförallt:

 • När man annars hade använt ordbehandlare för att författa, skriva ut och posta ett pappersbrev till en privatperson
 • När man med synnerligen låg startkostnad vill skaffa sig erfarenhet av att skicka till Mina Meddelanden.

Inom den juridiska begreppsvärlden för Mina Meddelanden är organisationen som använder denna sändarapplikation både Avsändare (Anslutet offentligt organ) och Förmedlare. MM Sender använder för övrigt alltid säkra meddelanden.

 
Några teknikdetaljer:

 • Webbapplikationen installeras i kommunens datamiljör och baseras på ASP.NET samt går att köra på Windows Server 2003, 2008 eller 2012. Fysisk eller virtuell server.
 • Applikationen ställer mycket små krav på servern, CPU- och minnesbehov är låga. Ingen databas behövs. Diskutrymmesbehovet är litet.
 • Servern behöver nå Internet via standard-https-port.
 • Organisationen identifieras säkert via ett Steria-certifikat som ska installeras i servern.
 • Organisationen som ska använda MM Sender behöver ha inloggningshantering baserad på Microsoft Active Directory samt integrerad inloggning från Internet Explorer.
 • Applikationen har en logg (enkla textfiler) som ska placeras på en diskyta med tillräcklig säkerhet för sekretessärenden etc som kan komma att behandlas i meddelandena som skickas. Adekvat säkerhetskopia ska finnas för loggfilerna, liksom gallringsrutiner för detta.
 • Sändningar av meddelanden loggas (inklusive tidpunkt, sändarens inloggningsidentitet, mottagarpersonnummer och meddelandeämne, men inte meddelandetext som ju kan vara mycket lång).
 • Det planeras även en kommande variant av MM Sender för svensk molndrift.


Mer info:
Applikationen är skapad av Föreningen Sambruk. För mer info om Sambruk, besök gärna: sambruk.se.
Ett enkelt powerpoint-bildspel finns som demonstrerar applikationen, se: bildspelsfil 0,3MB.
Luleå kommun, lulea.se, har varit formell "värd" för första versionen av applikationen.
SKL och Sambruk har gjort en utredning om införande av Mina Meddelanden: zip-fil 4MB.
För att läsa mer om Mina Meddelanden, se: minameddelanden.se.
Länk för att gå direkt till statens brevlådefunktion: minmyndighetspost.se.
(Länkarna öppnas i nya fönster/flikar.)


Mjukvaruversion: v1_0_2014-10-14