Information om socialområdet

 
Med vår eTjänst kan du göra en ansökan genom att fylla i ett webbformulär.

Det är kommunens socialtjänst som ansvarar för bedömning och utbetalning av bistånd. Klicka här för att komma till socialtjänstens sida (öppnas i nytt fönster).

 
 

 
 
Regelinformation - de tre begrepp som Ekonomiskt bistånd består av:
 1. Försörjningsstöd enligt riksnorm.
  Ska kunna täcka livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-avgift.
   
 2. Försörjningsstöd för skäliga kostnader för vanliga behov utanför riksnormen.
  Ska kunna täcka boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.
   
 3. Bistånd för sin livsföring i övrigt.
  Ska kunna täcka annat, t.ex barnomsorg, hälso- och sjukvård, hemutrustning.

Socialnämnden får även ge annat stöd vid särskilda skäl.
 
 
 

 
Några länkar (öppnas i nytt fönster):
 
Klicka här för att hitta mer info på kommunens socialtjänstesida.
 
Socialstyrelsen har en enkel kalkylator där man kan göra ett överslag om man skulle kunna få Försörjningsstöd, gå in här.
 
Här återfinns Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd.
 
Och här hittar du socialtjänstlagen, se 4 kap, Rätten till bistånd.
 
(Ovanstående externa länkar fungerade när de lades dit men det kan förstås finnas en risk att dessa externa parter ändrar sina webbadresser.)
 
 

                Sambruk logotype