Sambruk logotype

 

Om cookies och GDPR (Dataskyddsförordningen)

 

 

Cookies

En cookie, eller kaka på svenska, är en informationsenhet som kan hanteras av din dator i samband med webbplatser. Kakor används bl.a. för att underlätta för besökaren på webbplatsen.

När du går in i vår tjänst används tillfälligt en s.k. sessionkaka. En sådan lagras inte beständigt i din dator utan finns endast temporärt - alla sessionkakor försvinner när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information såsom t.ex. e-post eller namn finns i vår sessionskaka och den kan inte användas för att koppla till reklam på Internet eller liknande. Tjänsten fungerar tyvärr inte utan sessionskaka.

Inga beständiga kakor används i tjänsten.

 

GDPR

För att denna tjänst ska kunna fungera behöver den registrera och behandla vissa personuppgifter om dig som användare. Annars skulle det inte gå att klara av behövda funktioner som säker inloggning, säkert godkännande och inskickande, notifieringsmeddelanden etc.  
 
Detta är ändamålet bakom att personuppgifter såsom namn, epost-adress, lösenord, personnummer, mobilnummer och IP-nummer behöver behandlas. Vissa av de nämnda personuppgifterna (dock ej säkerhetskänsligt data som exempelvis lösenord och dock ej eller att det kan handla om Bistånd) kan komma att behandlas i e-postsystem.  
 
De uppgifter som en klient själv matar in kommer endast att användas inom tjänsten, men då klienten godkänner och lämnar in en ansökan har kommunen rätt att överföra uppgifterna till socialtjänstens handläggare. Klienten har viss rätt att genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om sig. Klienten har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om sig. Huvudsakligen är det kommunens socialhandläggare som lägger upp och underhåller dessa uppgifter om klienten.  
 
Praxis för gallring/rensningstid:  
• Loggar (handläggaraktivitet) – eAnsökan-EkBist fem år  
• Inkomna ansökningar – eAnsökan-EkBist; originaluppgifter överförs vid anhängiggörande av inkommen handling, från eAnsökan-applikationen till kommuners verksamhetssystem, kopia av uppgifter i inlämnad ansökan sparas i applikationen i sex månader, därefter rensning  
• Registrerade uppgifter (av en sökande/intresserad medborgare) i ’eget utrymme’ sparas i applikationen i två år  
• För Föreningen Sambruk, som kommunernas outsourcingpartner, krävs särskild kategori för information som ej går att hänföra till specifik kommun, såsom inloggningsförsök och annan teknisk lagring. Samma gallringstid som ovan för Loggar (handläggaraktivitet).  
 
Motiv/argument till den åsatta lagringstiden innan rensning/gallring:  
• Spåra användning/granskning (både vad gäller handläggare och privatpersoner) – bl a baserat på brottspreskriptionstider;  
  - Styrka utförda handlingar  
  - Spåra/utreda ev obehörig användning  
• Övervaka tekniska händelser & lösa teknikfel  
 
Driften av tjänsten sker i Sverige (BankID-inloggning i sig själv kan dock ske via drift inom EU). Vi överför inte uppgifter till tredje land.  

Kontaktuppgifter till Föreningen Sambruk som anordnar tjänsten åt deltagande kommuner finns på www.sambruk.se. Sambruk är personuppgiftsbiträde åt respektive kommun.