Denna E-ansökan Ekonomiskt Bistånd är numera tyvärr stängd.  
 
Om du tillhör Luleå kommun så hänvisas du istället till kommunens nya E-ansökan.  
 
I dagsläget återfinns denna på följande länk: Luleå Ekonomiskt bistånd