Hjälpsida för eTjänsten

eTjänsten riktar sig till sökande som redan har gjort en ansökan om bistånd i kommunen, och som därmed också har träffat en socialhandläggare.

Denna version av eTjänsten kan skicka in ansökan elektroniskt. Det går även att använda eTjänsten oinloggad, då skriver sökanden ut resultatet på papper, undertecknar och postar/lämnar till kommunen.

Vi tror att eTjänsten är betydligt behändigare än den traditionella pappersblanketten eftersom den är interaktiv, ger hjälptexter och utför vissa kontroller för att minska fel som annars skulle fördröja handläggningen längre fram. Det är också mycket lättare för handläggaren att läsa och tolka e-blanketten än en handskriven pappersblankett.

Inloggningskonto för sökande till eTjänsten får man från socialhandläggare på kommunen.
Handläggarnas inloggningskonto däremot skapas av Sambruk (se Support nedan).

Instruktioner om hur man använder eTjänsten finns på Välkommensidan och dessutom på de flesta formulärssidorna.

Vi har dessutom skapat två separata bruksanvisningsdokument som du kan ladda ner (pdf, öppnas i eget fönster): För sökanden. För handläggare.

E-tjänsten är utformad för hög säkerhet, i enlighet med bl.a. Datainspektionens krav. Användarna gör tvåfaktorsidentifiering (via något personen vet (lösenord) och via något personen har. Vi stödjer SMS-engångskod, förutdelad engångskod och eID för sökande och SMS-engångskod eller förutdelad engångskod för handläggare. Det finns också en s.k. Inloggningskomponent för SingleSignOn för handläggare. Kommunikationen över Internet sker med kryptering (https). Tjänsten driftas i Sverige, i modern datahall med hög säkerhet. Säkerhetskopiering sker och data lagras geografiskt åtskilt.

Support: I första hand vänder sig sökanden direkt till sin socialhandläggare för support angående eAnsökans användning.
Frågor av djupare karaktär och teknikfrågor kan riktas till i första hand sven-hakan.olsson@definitivus.se, 0708-840134 och i andra hand till owen.eriksson@im.uu.se, 0704-272756.
Vad gäller frågor kring att som kommun få tillgång till eAnsökan samt övriga formaliefrågor, kontakta britta.sandblom@sambruk.se, 0733-415410.

 
Här kan du läsa mer om bistånd i allmänhet (öppnas i eget fönster).
 
Den intresserade kan läsa om utvecklingen av själva eTjänsten här (öppnas i eget fönster).

 

                Sambruk logotype
 
 
 
 
Programversion: Sambruk Bistand_e_tjanst v2_33_2021-11-23 Sven-H Olsson