Sambruk logotype

 

Information om försöksverksamheten med eTjänst (eAnsökan)

Föreningen Sambruk (består av idag ca 100 kommuner) har arbetat med socialområdet ända sedan sin tillblivelse 2003. Vi skissade redan då på en eTjänst men bl a av komplexitetsskäl genomfördes inte detta då. Istället vill vi nu gå framåt i mindre steg och finna ut hur en eTjänst på bästa sätt bör utformas. Därför släpps denna andra eTjänst som en försöksverksamhet.

Den allra första versionen (som inte lagrade något alls i servern) driftades hos Amazon på Irland. Nuvarande version är däremot installerad hos driftpartner i Sverige. Kommunikationen med servern är insynsskyddad genom kryptering (https).

Den första versionen av eTjänsten skickade inte in ansökan elektroniskt, utan sökanden skrev ut resultatet på papper, undertecknade och postade/lämnade till kommunen.
Den nuvarande tjänsten däremot tillåter elektroniskt inlämning (även om varianten med pappersutskrift fortfarande fungerar). Identifiering sker med lösenord plus engångskod via SMS.
Vi tror att eTjänsten är klart behändigare än den traditionella pappersblanketten eftersom den är interaktiv, ger hjälptexter och utför vissa kontroller för att minska fel som skulle fördröja handläggningen längre fram.

Sambruk har också utveckat en annan applikation, Multifråga, för att nå myndighetsinformation från många centrala myndigheter för att utgöra underlag för socialhandläggare.

För mer information, se www.sambruk.se  Tänkbara stegvisa förbättingar i eTjänsten att fundera på och prioritera framöver:
  1. Kunna hämta info om hushållet från centrala myndigheter (Arbetsförmedlingen, A-kassor, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket). Den sökande kan då slippa hantera pappersintyg och utdrag och kan istället enkelt kopiera in rätt siffror i månadens eAnsökan. Funktionen kan internt använda sig av redan utvecklade moduler ur Multifråga. Kräver någon av de starka inloggningarna. Kräver också att den sökande faktiskt startar ett ärende inom eAnsökan, för att Multifråga ska få ställas (detta krävs av lagen).
  2. En annan variant är att myndighetsinfo hämtas direkt till den sökande i e-tjänsten, med Sambruk/kommun endast som teknisk förmedlare. Då kan helt andra och troligen enklare lagrum användas.